Greenkeeper i GPS

I harmoni med naturen

Om de anställda inte bara gör sitt jobb utan arbetar med kropp och själ, kan bara de bästa resultaten uppnås.

Vårt greenkeeping team ser till att din runda blir oförglömlig oavsett vind och väder.

Vardagen av en golfparkgreenkeeper inkluderar inte bara underhåll av fairwayer och greener, det tar också hand om alla rosbäddar, träd och buskar och naturligtvis oälskade bunkrar, vattenbarrikader, rough och waste-områden.

Greenkeepers uppgifter inkluderar naturligtvis även rensning (borttagning av gamla urklipp och mossa) och luftning (ventilering av marken), slipning, återinsättning, implementering av hål och bevattning måste också tas om hand. Dagen slutar regelbundet med maskinunderhållet, eftersom utrustningsflottan naturligtvis måste vara funktionell för nästa dagen.

Trädfadderskap i Golfpark Strelasund

Varje medlem och varje gäst kan ge ett viktigt bidrag till skydd, skötsel och underhåll av värdefulla träd i golfparken Strelasund genom att ta ett trädfadderskap. Hjälp oss!

Trädfadderskapet är lämpligt som ett personligt engagemang, t.ex. för en dop, en födelse, en vänskap eller också för ett avsked. Eller så är det ett minnesmärke av en personlig händelse som ett förlovning eller ett bröllop.

Ansökan trädfadderskap